Çerez Örnek
canlı destek

Misyon Vizyon

Misyon:

Atatürk’ün hayatı, yetiştiği dönem,  Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli yönleriyle ilgili araştırmalar yapmak,  Atatürk İnkılâplarını incelemek,  Atatürk İlkelerini ve Atatürkçülüğü bütün özellikleriyle ortaya koymaktır.

Türk modernleşmesinin geçmişini ve problemlerini, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını orijinal kaynaklara dayalı olarak, incelemek; Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir uygarlık projesi olarak planlanan ve Türk modernleşme tarihinde önemli bir değişimi simgeleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerlerini topluma ileterek tarih bilinci kazandırmak ve günümüz Türkiye’sinin toplumsal, kültürel sorunlarını çözmeye yönelik tarihsel bilgiyi üretmek ve araştırmaktır.

  

Vizyon :

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesi ve sonrasına ait tarihi kaynakları tarih metodunu kullanarak, objektif bir yaklaşımla ele alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanlarında bilimsel araştırma, inceleme ve yayın yapmak.

Bilimi ve bilgiyi kullanarak rekabet edebilir,  gündeme uygun  bilimsel ve toplumsal etkinlikler  gerçekleştirmeyi; Türkiye’nin karşılaştığı siyasal, kültürel ve toplumsal sorunlara sağlıklı çözümler üretebilecek bilimsel yaklaşımların geliştirilmesini hedeflemektedir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ